Kontakt pre médiá

Kontakt na PR oddelenie slúži iba pre zástupcov médií

Dominika Brindžáková
Panónska cesta 39, Bratislava 851 04
Slovensko

Tel. ČR: +420 283 068 232
Tel. SR: +421 901 968 143
Email: media@mototechna.cz