Informácie pre spotrebiteľov

Obsah

Príklad úverovej kalkulácie

Kia Ceed III 1.0 T-GDI, r.v.2019

 • Cena auta: 15.999 €
 • Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 0 %
 • Doba trvania úveru: 36 mesiacov
 • RPMN: 3,46%
 • Mesačná splátka: 468,10€
 • Celková výška spotrebiteľského úveru: 15.999 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene)
 • Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 16.851,60 € (splátka x počet splátok)
 • Úroková sadzba: 3,40%
 • Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.
 • Cena: 15.999 €
 • Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 10 %
 • Doba trvania úveru: 60 mesiacov
 • RPMN: 3,45 %
 • Mesačná splátka: 261,30 €
 • Celková výška spotrebiteľského úveru: 14.399 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene)
 • Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 15.678 € (splátka x počet splátok)
 • Úroková sadzba: 3,40 %
 • Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.
 • Cena: 15.999 €
 • Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 30 %
 • Doba trvania úveru: 96 mesiacov
 • RPMN: 3,45 %
 • Mesačná splátka: 133,40 €
 • Celková výška spotrebiteľského úveru: 11.199 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene)
 • Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 12.806,40 € (splátka x počet splátok)
 • Úroková sadzba: 3,40 %
 • Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.

V prípade poskytnutia finančnej služby je súčasťou každej zmluvy zákonný údaj o výške RPMN a kompletné predzmluvné informácie k úveru. Vyššie hodnoty RPMN môžu byť dôsledkom využitia marketingových akcií podľa výberu zákazníka, ako napr. zľava z ceny vozidla, ktoré môže zákazník čerpať podľa vlastného výberu. Podmienky spotrebiteľského úveru sa môžu u konkrétnych áut líšiť. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie pre viacerých veriteľov.

Mototechna je obchodná značka a takto označené vozidlá sú predávané spoločnosťou AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.. Viac informácií na www.mototechna.sk. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie pre viacerých veriteľov. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Kúpnej zmluvy

Ceny voliteľného doplnkového servisu

Celková cena doplnkového voliteľného servisu pri platbe auta v hotovosti: 310 €

Celková cena doplnkového voliteľného servisu pri kúpe auta na lízing alebo úver: 459 €
Celková cena doplnkového zákazníckeho servisu pri výkupe áut: 199 € (autá nad výkupnú cenu 6000€), 99 € (v autá do výkupnej ceny 6000 €, 49 € (pri výmene)

Platnosť od: 1. 1. 2017 (uvedené ceny sú vrátane DPH)

 • Autogarancia Carlife
  • kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • kontrola roku prvej registrácie
  • kontrola v registri odcudzených vozidiel
  • kontrola, či vozidlo nie je predmetom financovania
 • Služby spojené so zápisom do registra:
  • kompletizácia a príprava podkladov pre register áut
  • poradenstvo spojené s realizáciou zmeny v registri
 • Poštovné
 • Creedo karta
  • benefitný program obchodných partnerov
 • Príprava auta k predaju:
  • ošetrenie laku
  • oživenie plastov
  • hĺbkové čištenie poťahov
  • kontrola kvapalín, stavu a kvality nemrznúcej zmesy
 • Nadštandardné preverenie auta pri kúpe auta na leasing alebo na úver:
  • kontrola platby DPH
  • Príprava vozidla k predaju:
   • stredný servis auta (kontrola žiaroviek, stav pneu, kontrola akumulátora)
   • preventívna kontrola kvapalín, ich stavu a kvality
   • kontrola prevádzkových kvapalín
 • Assistenčná služba Global Assistance typ C s leptáním VINu na 7 mesi

Platnosť od: 1. 1. 2017 (uvedené ceny sú vrátane DPH)

Podmienky správcu pri nakladaní s osobnými údajmi a ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 rokov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom ponuky tovarov a služieb alebo zákazníckych výhod, oznamovanie marketingových akcii a súťaži. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČO 01759299, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretej osobe, a to spoločnosti Service Plan SE, so sídlom Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00, Karlín, Česká republika, IČO: 02213214, Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, Klincova 35, 821 08 Bratislava. Zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Rezervácia vozidla pomocou tejto internetovej aplikácie nie je záväzná, pokiaľ nedôjde k zaplateniu rezervačného poplatku alebo zálohy na kúpnu cenu vozidla zákazníkom. Súhlasy je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomným podaním na adresu prevádzkovateľa.

Politika cookies

K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky alebo niekedy aj emailové správy umiestňujú vo vašom počítači. Cookies predávajú prevádzkovateľom pomocné informácie. Pre vás ako užívateľa to znamená, že môžete efektívne využívať stránky, napríklad bez nutnosti sa vždy znovu prihlasovať. Cookies tiež zaistia, že vám budú poskytnuté relevantné informácie.

Na našich internetových stránkach využívame dva druhy cookies:

Všetky tieto cookies sú potrebné pre efektívnejšie využívanie našich stránok.

Cookies platné po dobu relácie („session cookies”) využíva server k ukladaniu informácií o aktivitách na našich stránkach, takže užívateľ môže jednoducho znovu pokračovať tam, kde naposledy stránky používal. Stránky obvykle nemajú žiadnu „pamäť“. Cookies poskytujú serveru informácie, aké stránky má užívateľovi ukázať, aby si ich nemusel pamätať alebo navigovať znovu od začiatku. Cookies sú teda niečo ako záložky vo vnútri našich stránok.

Trvalé cookies („persistent or tracking cookies”) sú využívané k ukladaniu preferencií užívateľov. Pokiaľ si to prajete, v nastavení prehliadača ich môžete obmedziť, zmazať či vypnúť, bude tým však obmedzené využitie našich stránok. Ďalšie informácie o deaktivácií cookies obdržíte na stránke About cookies Website (anglicky).

Prostredníctvom našich webových služieb môžu byť vo vašom prehliadači ukladané aj cookies prevádzkovateľov reklamných systémov za účelom remarketingu, alebo pre zobrazovanie reklamy, ktorá je pre vás relevantnejšia. Pokiaľ si nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie zablokovať na adrese http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.