Informácie pre spotrebiteľov

Obsah

Príklad úverovej kalkulácie

Kia Ceed III 1.0 T-GDI, r.v.2019

 • Cena auta: 15.999 €
 • Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 0 %
 • Doba trvania úveru: 36 mesiacov
 • RPMN: 3,46%
 • Mesačná splátka: 468,10€
 • Celková výška spotrebiteľského úveru: 15.999 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene)
 • Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 16.851,60 € (splátka x počet splátok)
 • Úroková sadzba: 3,40%
 • Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.
 • Cena: 15.999 €
 • Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 10 %
 • Doba trvania úveru: 60 mesiacov
 • RPMN: 3,45 %
 • Mesačná splátka: 261,30 €
 • Celková výška spotrebiteľského úveru: 14.399 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene)
 • Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 15.678 € (splátka x počet splátok)
 • Úroková sadzba: 3,40 %
 • Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.
 • Cena: 15.999 €
 • Akontácia (podiel zákazníka na kúpnej cene): 30 %
 • Doba trvania úveru: 96 mesiacov
 • RPMN: 3,45 %
 • Mesačná splátka: 133,40 €
 • Celková výška spotrebiteľského úveru: 11.199 € (kúpna cena mínus podiel zákazníka na kúpnej cene)
 • Celková čiastka splatná spotrebiteľom: 12.806,40 € (splátka x počet splátok)
 • Úroková sadzba: 3,40 %
 • Sprostredkovanie poistenia nie je podmienkou získania úveru.

V prípade poskytnutia finančnej služby je súčasťou každej zmluvy zákonný údaj o výške RPMN a kompletné predzmluvné informácie k úveru. Vyššie hodnoty RPMN môžu byť dôsledkom využitia marketingových akcií podľa výberu zákazníka, ako napr. zľava z ceny vozidla, ktoré môže zákazník čerpať podľa vlastného výberu. Podmienky spotrebiteľského úveru sa môžu u konkrétnych áut líšiť. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie pre viacerých veriteľov.

Mototechna je obchodná značka a takto označené vozidlá sú predávané spoločnosťou AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s.. Viac informácií na www.mototechna.sk. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie pre viacerých veriteľov. Nejde o verejný prísľub v zmysle ust. § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Kúpnej zmluvy

Doplnkový zákaznícký servis pri platbe v hotovosti

Celková cena za doplnkový zákaznický servis a asistenčnú službu: 310 € **

 • Predĺženie 3 dňovej záruky na výmenu vozidla na 10 dní***
 • Autogarancia Carlife (nadštandardné preverenie vozidla):
  • Kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • Kontrola roku prvej registrácie
  • Kontrola platby DPH
  • Kontrola v registri odcudzených vozidiel
  • Kontrola, či vozidlo nie je predmetom financovania
 • Poštovné
 • Administrativné náklady
 • Príprava vozidla k predaju:
  • Stredný servis vozidla (kontrola žiaroviek, stav pneu, kontrola akumulátora)
  • Oživenie plastov
  • Hĺbkové čistenie poťahov
  • Kontrola prevádzkových kvapalín

  Cena: 156 €

 • ASISTENČNÁ SLUŽBA Key Protect
  • DEFEND Key Assistance na 12 mesiacov s lokalizačným čipom
  • Cena: 154 € *

Doplnkový zákaznícký servis pri koupi vozu na leasing nebo úver

Celková cena za doplnkový zákaznický servis a asistenčnú službu: 459 € **

 • Predĺženie 3 dňovej záruky na výmenu vozidla na 10 dní***
 • Autogarancia Carlife (nadštandardné preverenie vozidla):
  • Kontrola platnosti VIN (originalita, značka, model)
  • Kontrola roku prvej registrácie
  • Kontrola platby DPH
  • Kontrola v registri odcudzených vozidiel
  • Kontrola, či vozidlo nie je predmetom financovania
 • Služby spojené so zápisom do registra:
  • Kompletizácia a príprava podkladov pre register vozidiel
  • Poradenstvo spojené s realizáciou zmeny v registri
 • Poštovné
 • Administrativné náklady
 • Príprava vozidla k predaju:
  • Stredný servis vozidla (kontrola žiaroviek, stav pneu, kontrola akumulátora)
  • Preventívna kontrola kvapalín, ich stavu a kvality
  • Kontrola prevádzkových kvapalín

  Cena: 9 €

 • ASISTENČNÁ SLUŽBA Key Protect+
  • DEFEND Key Assistance+ na 12 mesiacov s lokalizačným čipom
  • Cena: 450 € *

Doplnkový zákaznícky servis pri výkupe vozidiel do 4 000 €

Cena servisu u vozidel do 4 000 €: 79 €

 • Preverenie právneho povodu vozidla SK
 • Kontrola v centrálnom registri záložných práv
  • Exekúcie na držiteľa
  • Blokacia na policii
 • Kontrola v databázach
  • Leasingových spoločností
  • Databázach poistovní
  • Databázach odcudzených vozidiel
 • Overenie stavu a histórie kilometrov - ODO-PASS
 • Fyzická kontrola VIN
 • Registračný poplatok a prevod vozidla v registri vozidiel
 • Evidenčná kontrola
 • Registrácia nového vlastníka vozidla v registri vozidiel

Doplnkový zákaznícky servis pri výkupe vozidiel do 8 000 €

Cena servisu u vozidel do 8 000 €: 129 €

 • Preverenie právneho povodu vozidla SK
 • Kontrola v centrálnom registri záložných práv
  • Kontrola vozidla v registri exekúcií
  • Exekúcie na držiteľa
  • Blokacia na policii
 • Kontrola v databázach
  • Leasingových spoločností
  • Databázach poistovní
  • Databázach odcudzených vozidiel
 • Overenie stavu a histórie kilometrov - ODO-PASS
 • Fyzická kontrola VIN
 • Overenie pravosti najazdených kilometrov v domácich aj zahraničných databázach
 • Registračný poplatok a prevod vozidla v registri vozidiel

Doplnkový zákaznícky servis pri výkupe vozidiel nad 8 000 €

Cena servisu u vozidel nad 8 000 €: 199 €

 • Preverenie právneho povodu vozidla SK
 • Kontrola v centrálnom registri záložných práv
  • Kontrola vozidla v registri exekúcií
  • Blokacia na policii
 • Kontrola v databázach
  • Leasingových spoločností
  • Databázach poistovní
  • Databázach odcudzených vozidiel
 • Overenie stavu a histórie kilometrov - ODO-PASS
 • Fyzická kontrola VIN
 • Overenie pravosti najazdených kilometrov v domácich aj zahraničných databázach
 • Overenie poškodenia vozidla v domácích aj zahraničných databázach poistovní
 • Registračný poplatok a prevod vozidla v registri vozidiel

Podmienky prevádzkovateľa pri nakladaní s osobnými údajmi a ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 rokov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom ponuky tovarov a služieb alebo zákazníckych výhod, oznamovanie marketingových akcii a súťaži. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČO 01759299, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretej osobe, a to spoločnosti Service Plan SE, so sídlom Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00, Karlín, Česká republika, IČO: 02213214, Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, Klincova 35, 821 08 Bratislava. Zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Rezervácia vozidla pomocou tejto internetovej aplikácie nie je záväzná, pokiaľ nedôjde k zaplateniu rezervačného poplatku alebo zálohy na kúpnu cenu vozidla zákazníkom. Súhlasy je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomným podaním na adresu prevádzkovateľa.

Politika cookies

K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky alebo niekedy aj emailové správy umiestňujú vo vašom počítači. Cookies predávajú prevádzkovateľom pomocné informácie. Pre vás ako užívateľa to znamená, že môžete efektívne využívať stránky, napríklad bez nutnosti sa vždy znovu prihlasovať. Cookies tiež zaistia, že vám budú poskytnuté relevantné informácie.

Na našich internetových stránkach využívame dva druhy cookies:

Všetky tieto cookies sú potrebné pre efektívnejšie využívanie našich stránok.

Cookies platné po dobu relácie („session cookies”) využíva server k ukladaniu informácií o aktivitách na našich stránkach, takže užívateľ môže jednoducho znovu pokračovať tam, kde naposledy stránky používal. Stránky obvykle nemajú žiadnu „pamäť“. Cookies poskytujú serveru informácie, aké stránky má užívateľovi ukázať, aby si ich nemusel pamätať alebo navigovať znovu od začiatku. Cookies sú teda niečo ako záložky vo vnútri našich stránok.

Trvalé cookies („persistent or tracking cookies”) sú využívané k ukladaniu preferencií užívateľov. Pokiaľ si to prajete, v nastavení prehliadača ich môžete obmedziť, zmazať či vypnúť, bude tým však obmedzené využitie našich stránok. Ďalšie informácie o deaktivácií cookies obdržíte na stránke About cookies Website (anglicky).

Prostredníctvom našich webových služieb môžu byť vo vašom prehliadači ukladané aj cookies prevádzkovateľov reklamných systémov za účelom remarketingu, alebo pre zobrazovanie reklamy, ktorá je pre vás relevantnejšia. Pokiaľ si nechcete tieto cookies ukladať, je možné ich používanie zablokovať na adrese http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.

Vážime si vášho
súkromie

Aby pre vás bolo prezeranie našich stránok čo najpohodlnejšie, využívame súbory cookies. Cookies nám slúžia na zlepšovanie našich služieb a zároveň vám vďaka nim dokážeme lepšie ponúknuť obsah, ktorý pre vás môže byť zaujímavý a užitočný.

Spravovať cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Tento web používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prehliadaní webom. Z týchto súborov cookie sú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, uložené vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webu.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako tento web používate, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie budú vo vašom prehliadači uložené iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť odhlásiť sa z týchto súborov cookie. Ale odhlásenie niektorých z týchto súborov cookie môže mať vplyv na váš zážitok z prezerania. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


Nutné Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookie sú kľúčové pre základné funkcie webu a web bez nich nebude fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.


Funkčné

Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.


Analytické

Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webom. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď.


Marketingové

Súbory cookie reklamy sa používajú na doručovanie návštevníkov prispôsobenými reklamami na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu účinnosti reklamnej kampane.